FIRMA

PROGRAM PRODUKCYJNY

MATERIAŁY

Profile o każdej geometrii
Wytwarzanie silikonowych profili uszczelniających wg wymagań klientów jest naszą mocną stroną.


Wytwarzanie form i konstrukcji we własnym zakresie

Nasz wydział budowy form i konstrukcji pozwala na szybkie wytwarzanie specyficznych profili silikonowych wg wymagań klientów.
W przypadku specyficznych przekrojów oferujemy:

 • wykonanie rysunków technicznych
 • wykonanie form i
 • wytwarzanie stosownych wzorów

Program

Nasz standardowy program produkcyjny profili silikonowych obejmuje różne geometrie.
Proste jak również kompleksowe przekroje o pustych przestrzeniach o różnych wymiarach mogą być wytwarzane jako:

 • pianka lub silikon kompaktowy
 • o twardości pomiędzy 15° a 90° wg Shore’a
 • w każdym kolorze RAL
 • sieciowane platyną lub nadtlenkami
 • w każdym materiale naszego asortymentu (wytrzymałym na rozerwanie, stabilizującym termicznie, samogasnącym)
 • aprobaty (nadające się do artykułów spożywczych, dopuszczone do wody pitnej, itd.)

Profile o prostych geometriach

 • profile czterokątne
 • profile sztorcowe
 • profile trapezowe
 • taśmy płaskie
Geometrie proste
Możliwe do wykonania wymiary
Wysokość w mm Szerokość w mm
do 60mm do 220mm

Profile o skomplikowanych geometriach i przekroje zgodne z wymaganiami klientów

Właściwości profili
Twardość 12° - 90° wg Shore’a
Kolor każdy kolor RAL oraz mieszanie kolorów wg wymagań klienta
Odporność temperaturowa -100°C do +300°C
Odporność na rozerwanie 16 kN/m - 45 kN/m
Wydłużenie przy zerwaniu 200 % do 1.000 %

Spełnienie wymagań ważnych aprobat i norm

Dla naszych profili możliwe są różne dopuszczenia dla mieszanek bazowych.

Dla branży artykułów spożywczych

 • BfR XV Silicone
 • FDA § 177.2600
 • EG VNr. 1935/2004

Dla wody pitnej i branży sanitarnej

 • KTW A woda zimna i gorąca
 • DVGW W 270
 • WRAS
 • 3 A Sanitary Standard

Dla branży farmaceutycznej

 • USP Class VI
 • ISO 10993

Profile piankowe

Określone zastosowania wymagają obok właściwości standardowych silikonu jeszcze dodatkowych właściwości mechanicznych, które uzyskuje się dzięki strukturze komórek piankowych.

Nasze profile piankowe spieniane są specjalnymi poroforami. Struktura pianki posiada komórki zamknięte.

Dzięki spienianiu profile posiadają:

 • znacznie mniejszą gęstość
 • większą kompresję
 • lepsze właściwości powrotu do pierwotnego kształtu
Profile piankowe mogą być wytwarzane w każdej geometrii:

 • standardowa geometria jako profil czterokątny
 • geometrie złożone
W zależności od dozowania poroforu możliwe są różne typy pianki.

Właściwości pianki profilowej
Twardość wg Shore’a A 5° - 30°
Gęstość g/cm3 0,25 - 0,65
W odniesieniu do właściwości fizjologicznych pianki silikonowej istnieją dwie mieszanki:

 • techniczna, jakość NON-FDA
 • jakość FDA

Konfekcjonowanie profili

Na produkowanych bezkońcowo uszczelkach silikonowych po wytłoczeniu można wykonywać następujące operacje wykończeniowe:

 • sklejanie w postaci pierścieni lub ram
 • nanoszenie zespołów samoprzylepnych dla ułatwienia montażu
 • wykańczanie powierzchni elementów wytłoczonych