FIRMA

PROGRAM PRODUKCYJNY

MATERIAŁY

Właściwości materiałowe

Zasadnicze właściwości silikonu | Dlaczego silikon
Ze względu na swoje właściwości jako materiał, silikon nadaje się do wielu zastosowań w najróżniejszych dziedzinach. Dzięki zaletom silikonu w porównaniu z innymi elastomerami zakres zastosowania ciągle się poszerza. Zalety uwidocznione są w opisach poszczególnych właściwości:

Właściwości termiczne

 • Odporność na wysoką temperaturę do 200°C w przypadku materiału standardowego, a do 300°C w przypadku materiału stabilizowanego temperaturowo, w warunkach suchych

 • Elastyczność w niskich temperaturach

  • Bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach do minus 60°C dla materiału standardowego i do minus 100°C w przypadku materiału specjalnego

  Właściwości fizjologiczne

  • neutralny smakowo i zapachowo
  • możliwość sterylizacji
  • brak plastyfikatorów
  • możliwość zastosowania przy artykułach spożywczych i wodzie pitnej

  Odporność na wpływy atmosferyczne i starzenie

  • bardzo dobra odporność na ozon i światło UV
  • odporność na wilgoć
  • bardzo dobra odporność na starzenie

  Charakterystyka pożarowa

  • brak wydzielania trujących produktów spalania
  • istnieją mieszanki trudno zapalne
  • nadaje się do zastosowań o wysokich wymaganiach przeciwpożarowych

  Właściwości elektryczne

  • bardzo dobre działanie izolacyjne, nieprzewodzące
  • właściwości elektryczne są prawie niezależne od temperatury i wilgotności

  Odporność chemiczna

  • możliwość sterylizacji parą do 130°C
  • odporność na słabe kwasy i alkalia

  Właściwości mechaniczne

  • Bardzo dobre właściwości powrotu do poprzedniej postaci w wysokim zakresie temperatur, znacznie lepsze aniżeli innych elastomerów

  Kolory

  • standardowo przeźroczysty
  • wszystkie inne kolory zgodnie z tabelą RAL, możliwe specjalne kolory wg wymagań klientów

  Wielorakie możliwości zastosowania High Performance Silicone

  • Przemysł energetyczny
  • Przemysł elektroniczny
  • Przemysł kolejowy
  • Przemysł samochodowy
  • Przemysł lotniczy i lotów kosmicznych
  • Budownictwo
  • Przemysł oświetleniowy
  • Urządzenia medyczne