FIRMA

PROGRAM PRODUKCYJNY

MATERIAŁY

Material Overview

Przegląd materiałów silikonowych
Aby spełnić indywidualne wymagania klientów, nasze produkty wytwarzane są z użyciem wielu mieszanek silikonowych.

Nasz standardowy kauczuk SL 601, jest przeźroczystą mieszaniną o twardości 60° wg Shore’a i przeznaczony jest dla branży artykułów spożywczych.

Odporność cieplna trwała jest na poziomie 180°C, a krótkotrwała na poziomie 250°C.

Nasze elastomery silikonowe mogą być przygotowane w każdym kolorze zgodnie ze standardami:

  • RAL
  • Pantone oraz
  • BS-Farben
Nie ma żadnych ograniczeń dla kolorów specjalnych.


TKlient może wybierać dla swoich potrzeb różne materiały silikonowe, o:

  • różnych twardościach wg Shore’a
  • wyższych wartościach mechanicznych jak odporność na rozerwanie
  • wyższych właściwościach termicznych
  • zwiększonej odporności na działanie płomieni
  • w wykonaniach medyczno- farmaceutycznych

Poniższa tabela służy do zaprezentowania różnych materiałów silikonowych:

Materiały silikonowe
Twardość 12° - 90° wg Shore’a
Kolor każdy kolor RAL oraz przygotowanie koloru wg wymagań klienta
Odporność temperaturowa -100°C do +300°C
Odporność na rozerwanie 16 kN/m - 45 kN/m
Wydłużenie przy zerwaniu 200% do 1.000%
Środek sieciujący sieciowanie platyną - sieciowanie nadtlenkami

Aprobaty

Mieszanki bazowe naszych produktów silikonowych posiadają różne aprobaty w branży artykułów spożywczych, branży farmaceutycznej i wody pitnej.

Dostępne aprobaty dla wytłaczania oraz kształtek

Aprobata Zakres zastosowania Dostępne twardości
wg Shore’a
BfR XV Silicone Artykuły spożywcze 30° wg Shore’a do 90° wg Shore’a
FDA § 177.2600
EG VNr. 1935/2004
KTW A Kalt- und Warmwasser Woda pitna i sanitarna
DVGW W 270
WRAS
3 A Sanitary Standard
USP Class VI Farmaceutyka i medycyna
ISO 10993 Kompatybilność biologiczna
European Pharmacopeia
PA/PHExp. 3/T (82) 57
Underwriters
Laboratories UL 94-HB / UL V0
Charakterystyka ogniowa